O R H A N   R O D O P L U

Aort Damarı Hastalıkları

  • Ana Sayfa
  • Kalp Hastalıkları
  • Aort Damarı Hastalıkları

Aort Damarı Hastalıkları

Aort damarı hastalıkları, aort adı verilen büyük atardamarın çeşitli sağlık sorunlarına maruz kalması sonucu oluşan bir dizi rahatsızlığı ifade eder. Bu hastalıklar, aortun genişlemesi (aort anevrizmaları), yırtılması (aort diseksiyonu), daralması (aort stenozu) veya iltihaplanması (aortit) gibi farklı formlarda görülebilir. Aort, vücudun tüm organlarına oksijenli kan taşıyan ana damardır ve bu nedenle bu hastalıklar ciddi sonuçlara yol açabilir.

Aort damarı hastalıklarının nedenleri arasında genetik faktörler, yaşlanma, yüksek tansiyon, sigara içme ve bazı bağışıklık sistemi bozuklukları yer alır. Tedavi seçenekleri, hastalığın türüne, şiddetine ve hastanın genel sağlık durumuna bağlı olarak değişir. Erken teşhis ve düzenli takip önemlidir. Kalp ve damar cerrahları, bu hastalıkların tanı ve tedavisinde uzmanlaşmıştır.


Aort Damarı Hastalıkları Belirtileri

Aort damarı hastalıkları, insan bedeninin en önemli damarlarından biri olan aort üzerinde oluşan rahatsızlıkları ifade eder. Bu hastalıkların belirtileri ve tedavi yöntemleri farklılık gösterir. İşte aort damarı hastalıklarının bazı belirtileri:

Aort Diseksiyonu (Aort Yırtılması):Ani başlayan şiddetli göğüs ve sırt ağrısı, terleme, soğukluk, bulantı ve kusma gibi belirtilerle kendini gösterir. Aort diseksiyonu, hayati tehlike oluşturduğu için acil tedavi gerektiren bir durumdur. Aort damarının başlangıç seviyelerinde gelişen diseksiyonlar acilen operasyona alınmalıdır.

Aort Koarktasyonu (Darlığı):Aort darlığı, aortun belli bir seviyede daralması sonucu oluşur. Bu durum, kan akımının kalpten vücuda gönderilirken dar bir yerden geçmesine neden olur. Aort koarktasyonunda darlığın bulunduğu yerden kalbe kadar olan bölümdeki kan basıncı yükselir. Aort darlığı, genellikle tansiyon yüksekliği veya üfürüm gibi tesadüfi bulgularla ortaya çıkabilir


Aort Damarı Hastalıklarının Nedenleri

Aort damarı, vücuttaki en büyük atardamar olup kalpten vücuda kan ile oksijenin yayılmasını sağlar. Aort damarı hastalıkları, ateroskleroz (damar sertleşmesi), yüksek tansiyon, otoimmün iltihaplı hastalıklar, yaşlanmaya bağlı arterde elastikiyet kaybı ve genetik faktörlere bağlı olarak ortaya çıkabilir. Bu hastalıklar arasında aort anevrizması, aort diseksiyonu, aortit, aort stenozu ve aort koarktasyonu yer almaktadır. Risk faktörleri arasında sigara içme, yüksek kolesterol, ailesinde anevrizma öyküsü olanlar ve hipertansiyon bulunanlar yer almaktadır


Aort Anevrizmaları

Aort anevrizmaları, kalpten vücudun geri kalanına oksijenli kan taşımaktan sorumlu olan vücudun büyük kan damarı olan aortun anormal şekilde şişmesi veya balonlaşması ile karakterize edilen bir durumdur. Anevrizmalar, çıkan aort, aort arkı veya inen aort dahil olmak üzere aortun farklı bölümlerinde meydana gelebilir. Torasik aort anevrizmaları, aortun göğüs hizasında yer alan asendan, desendan veya arkus kısımlarında oluşurken, abdominal aort anevrizmaları ise karın hizasında görülür.

Bu anevrizmaların belirtileri, büyüdükçe ortaya çıkar ve zamanla kötüleşebilir. Rüptüre (yırtılan) aort anevrizması, acil tıbbi yardım gerektiren şiddetli semptomlarla kendini gösterir. Eğer aort anevrizması teşhis edilirse, cerrahi olarak tamir edilebilir ve daha iyi bir prognoza sahip olabilir


Aort Diseksiyonu

Aort diseksiyonu, aortun iç ve dış tabakalarının ayrılmasıyla oluşan ölümcül bir hastalıktır. Aort, kalpten kan taşıyan büyük bir arterdir ve duvarı üç tabakadan oluşur. İç tabakada meydana gelen yırtılma sonucunda aort, içine doğru kanamaya başlar ve bu kanama yırtığı daha da uzatır.

Sonuç olarak, aortun iç tabakası ve orta tabakası birbirinden ayrılır. Aort diseksiyonu, acil tıbbi müdahale gerektiren bir durumdur. Hastaların ilk 48 saat içinde tedavi edilmesi hayati önem taşır. Bu hastalığın nedenleri arasında yüksek tansiyon, damar sertliği, travmalar ve genetik faktörler yer alır.


Aortit

Aortit, aortun enflamasyonu olarak tanımlanır. Birçok enfeksiyöz ve romatolojik hastalık aortit sebebi olabilir. Genellikle dev hücreli arterit ve Takayasu arterit gibi büyük damar vaskülitlerinde görülür. Aortit, aort duvarının anormal bir inflamatuvar hastalığıdır ve tedavisi hastalığın nedenine bağlıdır.


Aort Stenozu

Aort stenozu (AS veya AoS), kalbin sol ventrikül çıkışının (aort’un başladığı yer) daralmasıdır ve bu çeşitli sorunlara neden olur. Aort kapağında olabileceği gibi bu seviyenin üstünde ve altında da oluşabilir. Genellikle zamanla daha da kötüleşir. Aort kapağı, sol ventrikül ile aort arasında bulunan ve kanın vücuda pompalanmasını sağlayan bir kapaktır. Aort stenozu, bu kapakta daralma veya sertleşme nedeniyle kan akışının kısıtlanmasıdır.

Bu durum, kalpten aorta ve vücudun geri kalanına kan akışını azaltır veya engeller. Aort stenozu, yaşlılıkla birlikte ortaya çıkan kireçlenme veya kalsifikasyon gibi nedenlerle oluşabilir. Biküspit aort kapağı da bu hastalığın risk faktörleri arasındadır. Tedavi seçenekleri arasında aort kapak değişimi ve balon aort valvüloplastisi yer alır.


Aort Koarktasyonu

Aort koarktasyonu, aortun daralması veya sıkışması sonucu kan akışının kısıtlanmasıyla karakterize olan bir kalp damar hastalığıdır. Aort, vücudun ana arteridir ve kalpten çıkan kanı vücudun geri kalanına taşır. Koarktasyon, genellikle aortun torasik (göğüs) bölgesinde daralma veya sıkışma olarak ortaya çıkar. Yenidoğan bebeklerde nefes alma problemleri, beslenme sorunları ve soluk ten rengi gibi belirtiler görülebilir. Daha büyük çocuklarda ve yetişkinlerde ise ayaklarda ve ellerde soğukluk, burun kanamaları, göğüs ağrısı, nefes darlığı ve hipertansiyon gibi belirtiler ortaya çıkabilir.

Bu hastalığın nedenleri tam olarak bilinmemekle birlikte, duktus arteriozus adı verilen ve anne karnında var olan, doğumdan sonra ise kapanan bir damarın çevresinde meydana gelir


Aort Damarında Kireçlenme

Aort damarı kireçlenmesi, kapakçığın kalınlaşarak sertleşmesi sonucunda oluşan bir durumdur. Bu durum, aortun içindeki kan akışını daraltır ve tıp dilinde stenoz olarak adlandırılır. Kapakçık kalınlığının azalması, kan akışının dönme hareketini etkiler ve kapakçık alanında daralmalara yol açar. Ultrason, tomografi ve anjiyo gibi tıbbi görüntüleme yöntemleri ile bu daralma tespit edilir.

Aort damarı kireçlenmesi, sol ventrikül çıkışında değişik seviyelerde oluşan bir obstrüksiyona yol açabilir. Bu durum, kalp kasının büyük kan dolaşımını güçleştirebilir ve ani ölümlere neden olabilir. Göğüs ağrısı, en sık görülen belirtidir ve kalp ritim bozukluklarına da sebep olabilir


Aort Damarında Tıkanıklık

Aort damar tıkanıklığı, aort arterinin içinde yağ ve benzeri maddelerin birikerek plak oluşturması sonucu meydana gelir. Bu durum, kan akımını engelleyerek organların beslenmesini etkiler. Aort damar tıkanıklığının belirtileri arasında yürüyüş sırasında şiddetli ağrı, cinsel isteksizlik, baş ağrısı, halsizlik ve nefes darlığı yer alır. Tedavi yöntemleri hastanın durumuna göre değişir ve zamanında müdahale büyük önem taşır.


Aort Damarı Hastalıklarında Risk Faktörleri

Aort damarı hastalıkları, vücudun en büyük atardamarı olan aort üzerinde oluşan rahatsızlıkları ifade eder. Bu hastalıkların belirtileri ve tedavi yöntemleri farklılık gösterir. İşte aort damarı hastalıklarında risk faktörleri:

Sigara İçimi: Sigara içenler, aort anevrizması gelişimi için risk altındadır.

Ailesel Yatkınlık: Ailesinde anevrizma öyküsü olanlar, bu hastalığın risk grubunda yer alır.

İleri Yaş: İleri yaşta olan bireylerde abdominal aort anevrizması riski artar.

Yüksek Kolesterol ve Hipertansiyon: Kalp damar tıkanıklığı, yüksek kolesterol ve hipertansiyonu olanlar risk altındadır.

Uzun Boy: Uzun boylular da abdominal aort anevrizması gelişimi için risk faktörüdür

Sık Sorulan Sorular

Aort damarı hastalıkları, ciddi komplikasyonlara yol açabilir ve bu komplikasyonlar hayatı tehdit edici olabilir. En yaygın komplikasyonlardan biri, aort anevrizmasının yırtılmasıdır. Bu durum, anevrizmanın zayıflamış duvarının yırtılmasıyla meydana gelir ve ani ve büyük iç kanamaya neden olur. Hızlı müdahale edilmezse ölümcül olabilir. Ayrıca, aort diseksiyonu olarak bilinen, aort duvarının iç tabakasının yırtılması ve kanın bu yırtıktan girerek aort duvarının katmanları arasında ilerlemesi durumu da ciddi komplikasyonlar arasında yer alır. Bu durum, organlara kan akışının azalmasına, böbrek yetmezliği, felç ve hatta ölüm gibi sonuçlara yol açabilir. Aort damarı hastalıklarının diğer komplikasyonları arasında kalp kapakçıklarında sorunlar, organlara yetersiz kan akışı ve kalp yetmezliği bulunur.

Aort damarı hastalıklarından korunmak için sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemek önemlidir. Öncelikle, sigara içmemek veya mevcutsa sigarayı bırakmak büyük bir adımdır, çünkü sigara damar sağlığını olumsuz etkiler. Sağlıklı beslenme ve düzenli egzersiz, aort damarı hastalıklarının riskini azaltmada kritik rol oynar. Kolesterol ve tansiyon seviyelerinin kontrol altında tutulması, düzenli tıbbi kontroller ve doktor tavsiyelerine uyum, aort sağlığını korumada önemli faktörlerdir. Ayrıca, aort damarı hastalıklarına genetik yatkınlığı olan kişilerin, aile öyküsünü dikkate alarak erken dönemde doktorla görüşmesi ve gerekli tarama testlerini yaptırması önerilir.

Aort damarı hastalıkları genellikle ileri yaş gruplarında daha yaygındır, çünkü yaşlanma ile birlikte damarların elastikiyeti azalır ve damar duvarları zayıflar. Bu durum, özellikle 60 yaş ve üzerindeki bireylerde daha sık görülür. Ancak, bazı genetik durumlar ve risk faktörleri, daha genç yaşlarda da aort damarı hastalıklarının gelişmesine neden olabilir. Yüksek tansiyon, yüksek kolesterol, sigara kullanımı ve ailede aort hastalığı öyküsü bulunan kişilerde risk daha yüksektir. Dolayısıyla, bu risk faktörlerine sahip kişilerin, yaşları ne olursa olsun, düzenli sağlık kontrollerini ihmal etmemeleri önemlidir.

shape
İLETİŞİM

Rahatsızlığınız var mı?
Bana Ulaşın

İLETİŞİM