O R H A N   R O D O P L U

Diyaliz Fistül Ameliyatı

  • Ana Sayfa
  • Atardamar Hastalıkları
  • Diyaliz Fistül Ameliyatı

Diyaliz Fistül Ameliyatı

Diyaliz Fistül Ameliyatı, böbrek yetmezliği gibi durumlar nedeniyle böbrek diyalizi gereken hastalar için uygulanan bir cerrahi işlemdir. Bu ameliyat, hastanın kolundaki veya bacağındaki damar ile bir arteri birleştirmeyi amaçlar. Genellikle bir atardamar ile bir toplardamar arasında bağlantı oluşturulur ve diyalizde de bu bağlantıya iğne batırılarak kan diyaliz makinasına alınır. Fistül adı verilen bu bağlantı çoğu kezde kolda olmakla beraber, bacakta yada boyunda da olabilir.

Diyaliz kısa süreli gerektiğinde genellikle büyük toplardamarlardan birisine kateter ile girilerek diyaliz sağlanır. Ancak uzun süreli diyaliz gerekiyor ise en emin yol fistül ameliyatının yapılmasıdır. Eğer böbrek yetmezliği var ve kişi düzenli bir şekilde diyalize girmek zorunda ise fistül ameliyatına ihtiyaç vardır. Ameliyat öncesi fistül planlanan damarların Doppler ultrasonografi ile değerlendirilmesi ameliyatta başarı şansını artırır. Boyun yada köprücük kemiklerinin altından uzun süreli kateter yerleştirilmiş olan hastalarda bu bölgedeki toplardamarların tıkanma olasılığı yüksek olduğu ve bu durumun yapılacak fistül ameliyatının başarısını etkilediği için, bu bölgeye yönelik anjio yada bilgisayarlı tomografik anjio gerekebilir.


Diyaliz Fistülü Nedir?

Diyaliz Fistülü, böbrek yetmezliği olan hastalarda kullanılan bir tedavi yöntemidir. Böbreklerin düzenli çalışması bozulduğunda vücuttaki zararlı atık maddeleri ve fazla sıvıyı temizlemek için uygulanır. Diyaliz fistülü, bir atardamar ile bir toplar damarın birbirine bağlanmasıyla oluşturulur.

Bu fistül sayesinde diyaliz işlemi, bu bağlantı yoluna iğne batırılarak kan diyaliz makinasına alınır. Genellikle kolda olmakla beraber, bacak veya boyun gibi bölgelere de yapılabilir. Diyaliz fistülü, hastaların yaşam kalitesini artırmak ve sağlıklarını korumak için önemlidir.


Fistül Ameliyatı ve İşlem Süreci

Fistül ameliyatı, böbrek yetmezliği olan hastalarda kullanılan bir tedavi yöntemidir. Bu işlem, böbrek diyalizi gereken hastalar için uygulanır. Genellikle kolda olmakla beraber, bacak veya boyun gibi bölgelere de yapılabilir. Ameliyat sonrası dikkatli bakım ve takip gereklidir. İşlem, uygun bir kesi ile fistülün açıldığı veya drenaj sağlanacağı bölgede yapılır. Açılan bu kesiden kanala erişilerek, fistül ve çevre dokular temizlenir.


Fistülün Yerleştirildiği Damarlar

Fistül ameliyatı, böbrek yetmezliği olan hastalarda kullanılan bir tedavi yöntemidir. Bu işlem, böbrek diyalizi gereken hastalar için uygulanır. Genellikle kolda olmakla beraber, bacak veya boyun gibi bölgelere de yapılabilir. Fistül, bir atardamar ile bir toplar damarın birbirine bağlanmasıyla oluşturulur. Bu bağlantı sayesinde diyaliz işlemi, iğne batırılarak kan diyaliz makinasına alınır. Fistülün uzun süreli kullanımı, düzenli takip ve erken müdahale ile mümkündür. Fizik muayene ile fistülün yüzeyel seyretmesi, problemlerin kolay ve doğru bir şekilde saptanabilmesine imkan tanır. İdeal bir fistülde, anastomoz bölgesinde thrill hissedilmeli, nabız ise hissedilmemelidir.


Fistülün Olgunlaşma Süreci

Fistülün olgunlaşma süreci, böbrek yetmezliği olan hastalarda kullanılan bir tedavi yöntemidir. Bu işlem, böbrek diyalizi gereken hastalar için uygulanır. Genellikle kolda olmakla beraber, bacak veya boyun gibi bölgelere de yapılabilir. Fistül, bir atardamar ile bir toplar damarın birbirine bağlanmasıyla oluşturulur. Bu bağlantı sayesinde diyaliz işlemi, iğne batırılarak kan diyaliz makinasına alınır. Fistülün uzun süreli kullanımı, düzenli takip ve erken müdahale ile mümkündür. Fizik muayene ile fistülün yüzeyel seyretmesi, problemlerin kolay ve doğru bir şekilde saptanabilmesine imkan tanır.

İdeal bir fistülde, anastomoz bölgesinde thrill hissedilmeli, nabız ise hissedilmemelidir. Ameliyat sonrası yaşanan sıkıntılar, hastalığın tekrar etmemesi ve hasar verilen kas miktarının en az oranda olması ile ölçülür. Zor bir cerrahi yöntem olduğundan, iyi planlanmış olmalı ve uzman bir hekim tarafından gerçekleştirilmelidir. Fistülün çok büyümesine ve türüne göre değişen ölçülerde, makatta dışkı tutamama gibi sıkıntılar gelişebilir. Ameliyat sonrasında oluşabilecek sıkıntıların derecesi cerrahın yetenek ve tecrübesine bağlı olduğu kadar hastalığın cinsine ve özelliklerine de bağlıdır.


Fistül Ameliyatının Riskleri ve Komplikasyonları

Fistül ameliyatı, böbrek yetmezliği olan hastalarda kullanılan bir tedavi yöntemidir. Bu işlem, böbrek diyalizi gereken hastalar için uygulanır. Genellikle kolda olmakla beraber, bacak veya boyun gibi bölgelere de yapılabilir. Fistül, bir atardamar ile bir toplar damarın birbirine bağlanmasıyla oluşturulur. Bu bağlantı sayesinde diyaliz işlemi, iğne batırılarak kan diyaliz makinasına alınır. Fistülün uzun süreli kullanımı, düzenli takip ve erken müdahale ile mümkündür.

Fizik muayene ile fistülün yüzeyel seyretmesi, problemlerin kolay ve doğru bir şekilde saptanabilmesine imkan tanır. İdeal bir fistülde, anastomoz bölgesinde thrill hissedilmeli, nabız ise hissedilmemelidir. Ameliyat sonrası yaşanan sıkıntılar, hastalığın tekrar etmemesi ve hasar verilen kas miktarının en az oranda olması ile ölçülür. Zor bir cerrahi yöntem olduğundan, iyi planlanmış olmalı ve uzman bir hekim tarafından gerçekleştirilmelidir. Fistülün çok büyümesine ve türüne göre değişen ölçülerde, makatta dışkı tutamama gibi sıkıntılar gelişebilir. Ameliyat sonrasında oluşabilecek sıkıntıların derecesi cerrahın yetenek ve tecrübesine bağlı olduğu kadar hastalığın cinsine ve özelliklerine de bağlıdır.

Sık Sorulan Sorular

Diyaliz fistül ameliyatı, böbrek yetmezliği olan hastaların hemodiyaliz tedavisi için güvenli ve etkili bir damar erişim yolu oluşturmak amacıyla yapılır. Ameliyat genellikle lokal anestezi altında gerçekleştirilir ve kol veya bacak gibi uygun bir bölgede yapılır. Cerrah, bir arter ile bir ven arasında bağlantı oluşturarak bir fistül oluşturur. Bu bağlantı, venin genişlemesini ve kalınlaşmasını sağlar, böylece hemodiyaliz için yeterli kan akışı sağlanır. Ameliyat sonrası fistülün olgunlaşması birkaç hafta sürebilir ve bu süreçte fistülün düzgün çalıştığından emin olmak için düzenli kontroller yapılır. Fistül tamamen olgunlaştığında, hemodiyaliz işlemleri daha kolay ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilebilir.

Diyaliz fistül ameliyatı sonrası iyileşme süreci genellikle birkaç hafta sürer. Ameliyat sonrası ilk günlerde, işlem yapılan bölgenin korunması ve ağır fiziksel aktivitelerden kaçınılması önemlidir. Kesi yerinin temiz ve kuru tutulması, enfeksiyon riskini azaltır. Hastalar, fistül bölgesindeki kan akışını artırmak ve fistülün olgunlaşmasına yardımcı olmak için egzersiz yapmaya teşvik edilir. Fistülün olgunlaşması genellikle 6-8 hafta sürebilir ve bu süreçte düzenli doktor kontrolleri ile fistülün durumu izlenir. Fistülün tam olarak olgunlaşmasından sonra, hemodiyaliz tedavisi güvenli bir şekilde başlatılabilir. Hastalar, fistül bölgesindeki herhangi bir değişiklik veya problem durumunda hemen doktorlarına başvurmalıdır.

Diyaliz fistül ameliyatının bazı riskleri vardır, ancak bu riskler genellikle düşüktür ve deneyimli cerrahlar tarafından minimize edilir. Olası riskler arasında enfeksiyon, kanama, fistülün düzgün olgunlaşmaması veya tıkanması yer alır. Nadiren, fistülün oluşturulduğu bölgedeki kan akışının yetersiz olması nedeniyle doku hasarı meydana gelebilir. Ayrıca, fistülün başarısız olması durumunda, yeni bir fistül oluşturulması gerekebilir. Bu riskleri en aza indirmek için, hastaların ameliyat sonrası dönemde doktorlarının talimatlarına uymaları, kesi yerini temiz tutmaları ve fistülün düzenli olarak kontrol edilmesi önemlidir. Erken dönemde herhangi bir sorun tespit edilirse, uygun müdahale ile komplikasyonların önüne geçilebilir.

shape
İLETİŞİM

Rahatsızlığınız var mı?
Bana Ulaşın

İLETİŞİM