O R H A N   R O D O P L U

Embolizasyon (Tıkama) Tedavisi

  • Ana Sayfa
  • Atardamar Hastalıkları
  • Embolizasyon (Tıkama) Tedavisi

Embolizasyon (Tıkama) Tedavisi

Embolizasyon, tıkanmış damarların tedavisinde kullanılan bir yöntemdir. Bu işlem, genellikle kanamaların kontrol altına alınması veya tümörlerin beslenmesinin kesilmesi amacıyla uygulanır. Bronşiyal arter embolizasyonu (BAE), özellikle masif hemoptizi (büyük miktarda kan tükürme) durumunda etkili bir tedavi seçeneğidir. BAE, bronşiyal arterlere yapılan bir girişimle kan akışını engelleyerek kanamayı durdurur. Bu yöntem, yüksek morbidite ve mortalite riski taşıyan cerrahi müdahalelere alternatif olarak kullanılır.

BAE’nin etkinliği ve uzun dönem sonuçları da araştırılmıştır. Ardışık beş olgu incelenerek, masif hemoptizi ataklarına sahip hastalarda BAE’nin başarılı bir şekilde uygulandığı görülmüştür. Bu nedenle, masif ve sık tekrarlayan minör hemoptizi ataklarının kontrolünde BAE güvenli ve etkili bir tedavi yöntemidir.


Embolizasyon Nedir?

Embolizasyon, vücudun bir bölgesindeki anormal kan akışını engellemek için bir veya daha fazla kan damarının tıkanmasına yönelik yapılan anjiyografik bir işlemdir. Bu işlem sırasında kateter yoluyla, ilaç veya bazı sentetik malzemeler kan damarına yerleştirilir ve böylelikle kan akışı kesilir. Anormal bir kanamanın önlenmesi veya durdurulması işlemi olan embolizasyon tedavisi, bir tümöre kan sağlayan damarların kapatılması, arterler ve damarlar arasındaki anormal bağlantıların ortadan kaldırılması veya anevrizmaları (kan damarı duvarında zayıflama) tedavi etmek için kullanılabilir. Ayrıca bu işlem, kanamayı kontrol etmenin oldukça etkili bir yolu olmasının yanında, açık cerrahiden çok daha az cerrahi işlem gerektirir.

Embolizasyon işlemi, arteriyel embolizasyon, kemoembolizasyon ve radyoembolizasyon olmak üzere üç farklı türde uygulanabilir. Arteriyel embolizasyon, bir tümöre veya anormal bir doku alanına kan akışının engellendiği işlem olarak bilinir. Kemoembolizasyon ise tümöre yakın kan damarlarına anti kanser ilaçları verildikten sonra bu tümöre kan akışının engellendiği bir tedavi yöntemidir. Bu işlemle verilen ilacın vücudun diğer bölgelerine ulaşması daha az yan etkiye neden olur. Embolizasyon, girişimsel damar cerrahları tarafından uygulanan bir tedavi yöntemidir ve birçok hastalığın tedavisinde kullanılır.


Embolizasyon Yöntemleri

Embolizasyon, vücudun bir bölgesindeki anormal kan akışını engellemek için bir veya daha fazla kan damarının tıkanmasına yönelik yapılan anjiyografik bir işlemdir. Bu işlem sırasında kateter yoluyla, ilaç veya bazı sentetik malzemeler kan damarına yerleştirilir ve böylelikle kan akışı kesilir. Arteriyel embolizasyon, bir tümöre veya anormal bir doku alanına kan akışının engellendiği işlem olarak bilinir. Kemoembolizasyon, ise tümöre yakın kan damarlarına anti kanser ilaçları verildikten sonra bu tümöre kan akışının engellendiği bir tedavi yöntemidir. Bu işlemle verilen ilacın vücudun diğer bölgelerine ulaşması daha az yan etkiye neden olur.


Embolizasyon Hangi Durumlarda Uygulanır?

Embolizasyon, vücudun bir bölgesindeki anormal kan akışını engellemek için bir veya daha fazla kan damarının tıkanmasına yönelik yapılan anjiyografik bir işlemdir. Bu işlem sırasında kateter yoluyla, ilaç veya bazı sentetik malzemeler kan damarına yerleştirilir ve böylelikle kan akışı kesilir. Arteriyel embolizasyon, bir tümöre veya anormal bir doku alanına kan akışının engellendiği işlem olarak bilinir. Kemoembolizasyon, ise tümöre yakın kan damarlarına anti kanser ilaçları verildikten sonra bu tümöre kan akışının engellendiği bir tedavi yöntemidir.


Embolizasyon İşlemi Nasıl Gerçekleştirilir?

Embolizasyon işlemi, genellikle kasıktan damara giriş yapılması ve buradan ilgili damara ulaşacak bir kateterin ilerletilmesi ile gerçekleştirilir. İlgili damara ulaşıldığında anjiyografi çekilip, damar içine kimyasal bir madde veya metalik bir sarmal ilerletilerek damar tıkanır. Bu yöntem, birçok hastalığın tedavisinde başvurulan etkili bir yöntemdir. Örneğin, aorta anevrizmalarının endovasküler tedavisi sırasında yan dalların tıkanması için sıklıkla kullanılır. Ayrıca, küçük anevrizmaların tıkanma tedavisinde de tercih edilir. Embolizasyon işlemi, lokal anestezi altında gerçekleştirilir ve hastanın ağrı hissetmesi nadirdir.


Embolizasyonun Avantajları ve Dezavantajları

Avantajları:

Ameliyatsız Tedavi: Embolizasyon, cerrahi operasyon gerektirmeyen bir yöntemdir. Hastaların genel anesteziye ihtiyacı yoktur ve işlem lokal anestezi altında yapılır.

Reflü Tespiti: Embolizasyon sırasında testis toplardamarından venografi yapılabilir ve reflü yapan damar tespit edilebilir. Bu sayede sadece zararlı damar kapatılırken sağlıklı damarlara dokunulmaz.

Hızlı İyileşme: İşlem sonrası hastalar birkaç saat içinde taburcu edilebilir ve günlük yaşamlarına dönebilirler.

Dezavantajları:

Tekrarlama İhtimali: Embolizasyon sonrası varikoselin tekrarlama riski vardır. Ancak doğru teknikle yapıldığında bu risk minimize edilebilir.

Uygulama Zorluğu: Embolizasyon, girişimsel radyologlar tarafından anjiografi cihazı yardımıyla uygulanan bir tedavi şeklidir. Bu nedenle deneyimli bir ekip gerektirir.

Enfeksiyon Riski: Her tıbbi işlemde olduğu gibi embolizasyon da enfeksiyon riski taşır. Ancak bu risk düşüktür ve genellikle komplikasyonlarla ilişkilendirilmez.


Embolizasyon Öncesi Testler

Embolizasyon işlemi öncesinde, hastaların uygunluğunu değerlendirmek ve sorunun bu yöntemle düzeltilebileceğini belirlemek amacıyla bazı testler yapılır. Bu testler arasında ultrason, venogram, arteriyogram, bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans bulunur. Ayrıca, işlem öncesi aç kalmak, yeterli sıvı tüketmek ve gerektiğinde antibiyotik kullanmak da önemlidir.


Embolizasyon Sonrası İyileşme Süreci

Embolizasyon sonrası iyileşme süreci, minimal invaziv bir işlem olduğu için hastaların genellikle hızlı bir şekilde normal günlük aktivitelerine dönebildiği bir süreçtir. İşlem sonrasında hasta birkaç gün içinde taburcu edilebilir ve genellikle herhangi bir genel anesteziye ihtiyaç duyulmaz. Ancak, her hasta farklı iyileşme süreçleri yaşayabilir. Bu süreç, embolizasyonun uygulandığı bölgeye ve hastanın genel sağlık durumuna bağlı olarak değişebilir.


Embolizasyon ve Kanser

Embolizasyon, kan dolaşımını etkileyen bir durumdur ve çeşitli organlarda meydana gelebilir. Örneğin, karaciğer kanseri gibi bazı kanser türlerinde kemoembolizasyon adı verilen bir yöntem kullanılır. Bu işlem, tümörü besleyen damarlara doğrudan ilaç vererek tümörün büyümesini engellemeyi amaçlar. Ayrıca, böbrek kanseri gibi durumlarda da embolizasyon, cerrahi müdahale riski yüksek olan hastalara alternatif bir tedavi seçeneği olarak önerilebilir.

Sık Sorulan Sorular

Embolizasyon tedavisi, minimal invaziv bir prosedür olup genellikle lokal anestezi altında gerçekleştirilir. İşlem sırasında, bir kateter ince bir kesiden girilerek damar sistemine yerleştirilir ve görüntüleme teknikleri kullanılarak tedavi edilecek bölgeye yönlendirilir. Kateter, problemli damara ulaştığında, embolik maddeler (küçük parçacıklar, sıvı maddeler veya metal spiraller) enjekte edilir. Bu maddeler, kan akışını durdurarak hedeflenen damarın tıkanmasını sağlar. Bu işlem, anevrizma, arteriyovenöz malformasyonlar, tümörler ve kanamalı durumların tedavisinde kullanılır. İşlem sonrası, hastalar genellikle kısa bir iyileşme süresi geçirir ve genellikle aynı gün veya bir gün sonra taburcu edilirler.

Embolizasyon tedavisinin birçok avantajı vardır. İlk olarak, minimal invaziv bir yöntem olması nedeniyle cerrahi riskler ve komplikasyonlar azaltılmıştır. Genel anestezi gerektirmemesi, özellikle yaşlı ve yüksek riskli hastalar için büyük bir avantaj sağlar. İşlem sırasında kanama riski minimaldir ve genellikle hastanede kalış süresi kısadır, bu da hastaların hızlı bir şekilde normal aktivitelerine dönmelerini sağlar. Ayrıca, embolizasyon tedavisi hedeflenen bölgeye spesifik olarak uygulanabilir, bu da sağlıklı dokulara minimal zarar verilmesini sağlar. Tüm bu avantajlar, embolizasyon tedavisini etkili ve güvenli bir seçenek haline getirir.

Embolizasyon sonrası hastaların iyileşme sürecini hızlandırmak ve komplikasyonları önlemek için bazı önlemler almaları gerekmektedir. İlk olarak, işlem sonrası dinlenme ve ağır fiziksel aktivitelerden kaçınmak önemlidir. İşlem yapılan bölgedeki kesi yerinin temiz ve kuru tutulması, enfeksiyon riskini azaltır. Doktorun verdiği talimatlara uygun şekilde reçete edilen ilaçları düzenli olarak kullanmak önemlidir. Embolizasyon sonrası ağrı, hafif kanama veya morarma gibi belirtiler normal kabul edilse de, şiddetli ağrı, yüksek ateş veya anormal kanama gibi durumlarda hemen doktora başvurulmalıdır. Ayrıca, düzenli doktor kontrollerine gitmek, tedavi sonuçlarının izlenmesi ve olası komplikasyonların erken tespit edilmesi açısından kritiktir. Bu süreçte, sağlıklı beslenme ve bol su içmek de iyileşmeyi destekleyebilir.

shape
İLETİŞİM

Rahatsızlığınız var mı?
Bana Ulaşın

İLETİŞİM